Terminarz przedsiębiorcy na luty

  • 10.02.2017 Termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników.
  • Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe
  • 15.02.2017 Termin złożenia deklaracji i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez płatników zatrudniających pracowników
  • 20.02.2017 Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
  • 20.02.2017 Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  • 20.02.2017 Wpłata podatku dochodowego od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności.
  • 20.02.2017 Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.
  • 20.02.2017 Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.
  • 20.02.2017 Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.
  • 27.02.2017 Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.