Bieżące informacje

  • Tarcza antykryzysowa Zgodnie z Tarczą 4.0 Mikropożyczka w wysokości 5 000,00 zł będzie umarzana automatycznie po upłynięciu 3 miesięcy od wpływu środków na konto bankowe
  • Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe
  • Tarcza antykryzysowa O kolejne 3 miesiące zostanie wydłużone umorzenie składek ZUS. Dotyczy to branży: turystycznej, transportowej i eventowej. Przedłużone zostanie również świadczenie postojowe dla tych branż
  • Subwencja PFR Zgodnie z par. 11 regulaminu PFR, oraz par. 9 umowy - Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do banku nie później niż do dnia 31.12.2020 r. dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku, oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (załącznik nr 2)- Oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (załącznik nr 3) Niezłożenie i niedopełnienie formalności wskazanych w regulaminie i umowie skutkować będzie koniecznością zwrotu subwencji w pełnej wysokości!!!
  • JPK_VAT od 01.10.2020 Od 01.10.2020r. nastąpi obowiązek przesyłania nowych plików JPK zawierających dane z deklaracji VAT7 i VAT7K, które nie będą już składane. Na wystawcy faktury ciąży obowiązek poprawnego opisania transakcji oraz poprawne wskazanie kodu GTU. Więcej informacji: link
  • PPK od 01.01.2021 Od 1 stycznia 2021 rozpocznie się IV etap wprowadzenia PPK - pozostałe podmioty zatrudniające. Więcej informacji: link